Misyon ve Vizyon

Misyon
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, öğretmen adaylarının Türk Milli Eğitiminin temel felsefe ve becerilerine sahip, bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak, sanatsal potansiyellerini keşfetme yolunda; uygun ortam, deneyim ve öğretim süreçleri sunma, kendini özgürce ifade etme fırsatları yaratma ve çağdaş eğitim ve öğretim hizmeti verecek birer yaratıcı Sanat Eğitimcileri olarak yeterliliklerini sağlama yönünde bir misyon edinmiştir.
 
Vizyon
İnsani değerlere ve sorumluluklarına sahip olma adına; milli değerlerinden ve kültüründen beslenerek, kendini ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve estetik olarak ifade edebilen, sanatsal duyarlılığa ulaşmış bir nesille geleceğin dünyasına katkı sağlamaktır.
 
Değerler
  • Yaratıcı liderlik
  • Sanat alanında etik davranış
  • Estetik değer yargısı
  • İnsani, toplumsal ve ahlaki değerler
  • Bilgiyi araştırma, üretme, öğretme ve yayma