Genel Bilgiler

2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi olmak üzere iki Ana Bilim Dalından oluşmaktadır. 2019 yılında, Bölümümüz bünyesinde Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı'na öğrenci alımına başlanmıştır. Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde (1) doçent doktor, (2) doktor öğretim üyesi ve (1) araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı’na, ÖSYM tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45. maddesi kapsamında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na ilişkin Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına dayalı olarak öğrenci kabul edilmektedir. YKS'nda başarılı olan adayların ilgili usul ve esaslar kapsamında yapılan özel yetenek sınavından da yeterli puanı almaları gerekmektedir.