Akademik Personel

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. İRFAN NİHAN DEMİREL
Dr. Öğr. Üyesi GÜLŞEN ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi GÖKÇE ARİFOĞLU
Arş. Gör. RUHİ ÇAY